INTEGRITETSPOLICY

DEFINITIONER

Med "LANBIT" avses den sammanslutning av ungdomar som i samarbete med Kungsbacka Kommun arrangerar event.
Med "Event" avses aktivitet arrangerad av LANBIT.
Med "Medlem"/"Deltagare" avses medlem i LANBIT eller annan person som deltar på Event (tex besökare).
Med "Användare" avses "Medlem"/"Deltagare" samt besökande och registrerade konton på https://bokning.lanbit.se ("Hemsidan").

Genom att använda eller besöka LANBIT indikerar Användare att de accepterar nedanstående behandling av information och eventuella personuppgifter.

Din integritet som Användare är mycket viktig för oss. LANBIT:s behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen ("GDPR").

1. Allmänt

Information och personuppgifter LANBIT inhämtar hanteras i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar.Den information som LANBIT inhämtar om Användare vid registrering och/eller vid ett senare tillfälle behandlas hos LANBIT i syfte att förbereda, vidareutveckla och fullgöra event eller andra skyldigheter som kan följa av lag eller förordning, i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

I samband med köp av biljett till arrangemang via hemsidan delges ditt namn och epostadress med vår betalpartner Payson. Det kan förekomma att Payson efterfrågar mer information som du själv får ange. Du kan läsa Payson Integritetspolicy genom att följa den här länken: https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/

2. Information vi behandlar

Följande personuppgifter och information hanteras av LANBIT:

Namn: Synligt för andra användare efter att du köpt en biljett och valt plats.

Namn, Nick: Synligt för hela Crew om du blir antagen till crew.

Namn, Nick, E-postadress och Telefonnummer: Synligt för Crew om du är Teamansvarig.

Namn, Nick, E-postadress, Telefonnummer, Ålder och Tröjstorlek: Visas för Teamansvarig vid ansökan till Crew

Namn, E-postadress, förälders/målsmans för- och efternamn, förälders/målsmans telefonnummer, postnummer, postort och personnummer: Visas enbart för LANBIT Arrangörsgruppen.

IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem och skärmupplösning. Endast tillgängligt för utvecklare av tjänsten (David Hulth).

3. Så används informationen för att vidareutveckla och förbättra LANBIT

LANBIT inhämtar och hanterar information från Användare för att kunna leverera och förbättra Hemsidan samt vår support. Vi förbehåller oss rätten att använda Användares information för att informera om uppdateringar, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations-, produkt- och tjänstrelaterad kommunikation.

4. Syfte med behandlingen och dess lagliga grund

För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot Användare, för att tillhandahålla dessa med information, tjänster och produkter som de begär från oss. Laglig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden och samtycke.

För kundanalys, administrera LANBIT:s tjänster, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

För att skicka direkt marknadsföring om våra tjänster och evenemang. Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

5. Så delas information med utomstående parter

Vi kan dela uppgifter om Användare med utomstående parter som hjälper oss att erbjuda Tjänsten. Om vi gör det vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data och personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Exempel på parter vi kan komma dela information med är IT-leverantörer och utvecklare.

6. Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att enbart behandla personuppgifter inom EU/EES. Data kan dock komma att hanteras utanför EU/EES av någon av våra leverantörer. Om detta sker kommer LANBIT vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras med adekvat säkerhet oavsett var det sker geografiskt.

Exempel på leverantör och personuppgifter som delas:
Mailchimp (Namn, Epostadress). Mailchimps Integritetspolicy (engelska)

7. Dina rättigheter

  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att informationen inte längre än nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Vill du inte att vi ska använda din information till exempelvis marknadsföring har du rätt att invända mot vår behandling i detta avseende och efter det får vi inte längre skicka dig sådant material.

Misstänker du att vi, utan ditt samtycke som målsman, behandlar uppgifter om minderårig under 13 år har du rätt att begära vi raderar de uppgifterna.

Vid borttagande av ett användarkonto och tillhörande personuppgifter kommer vi behålla anonymiserade loggar och viss information om Användarens aktiviteter på Hemsidan. Denna information går inte att spåra tillbaka till en enskild person.

8. Kontaktuppgifter och klagomål

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig att kontakta oss på info@lanbit.se. För rättelse eller radering behöver du även bifoga bevis på vem du är (bild på körkort, pass eller liknande identitetshandling).

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, deras hemsida hittar du på www.datainspektionen.se.

9. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun.